MAGNOLIA - Magnolia

Ann Magnolia  

Common Name

Magnolia 'Ann'

Botanical Name